Jak na společné dluhy manželů po rozvodu?

Možná na Vás po rozvodu manželství padne úleva, nicméně ne všechno rozvodem zcela končí. V podstatě u každého rozvedeného manželství je totiž třeba posléze vyřešit vzájemné majetkové vztahy – v tomto případě proto bude řeč o dluzích.

V této souvislosti je vhodné připomenout, že součástí společného jmění manželů v zákonném režimu je nejen to, co nabyl jeden z manželů nebo čeho nabyli oba manželé společně za trvání manželství, se zákonnými výjimkami (například dary či dědictví), nýbrž právě i společné dluhy, které vznikly za doby trvání manželství, a to způsobem, že byly buďto převzaty jedním z manželů, případně oběma manželi za doby trvání manželství. Dluhy vzniklé před uzavřením manželství, stejně jako dluhy vzniklé po rozvodu manželství, tíží pouze toho manžela, který je způsobil.

Přitom zároveň platí, že součástí společného jmění manželů nejsou ty dluhy, které vznikly za doby trvání manželství, ale týkají se majetku, jenž náleží výhradně jednomu z manželů, a to v rozsahu, který přesahuje zisk z tohoto majetku, nebo dluhy, které převzal jeden z manželů bez souhlasu druhého, aniž by se přitom jednalo o obstarávání každodenních běžných potřeb rodiny.

Jak dluhy vypořádat?

Nejlepší volbou je v tomto ohledu samozřejmě dohoda. Není-li nicméně vypořádání společného jmění dohodou možné, je možné se ho domáhat soudně. V žalobě na vypořádání společného jmění je třeba uvést všechny věci, které náleží oběma manželům společně a které tedy jsou předmětem vypořádání SJM, včetně závazků.

Zákonná domněnka vypořádání

Není-li ve lhůtě tří let od zániku společného jmění uzavřena dohoda ani podána žaloba na vypořádání u příslušného soudu, uplatní se zákonná domněnka stanovující, že hmotné věci movité jsou ve vlastnictví toho z manželů, který je užívá jako vlastník, ostatní hmotné věci movité a věci nemovité jsou v podílovém spoluvlastnictví bývalých manželů a ostatní majetková práva, pohledávky a dluhy náleží společně oběma, nyní již bývalým manželům.

A co hypotéka?

Nejčastějším typem závazku, který manželé po rozvodu vypořádávají, je hypotéka. Většinou platí, že žadatelem o hypotéku jsou oba manželé, kdy jsou tzv. spoludlužníky. Předmětem hypotéky je nejčastěji také společná nemovitost. Co s tím?

V takovém případě je nejvhodnějším a nejčastějším řešením převod hypotéky na toho manžela, který si dle dohody (či rozsudku soudu) nemovitost ponechá. Před vyvázáním druhého manžela z hypotéky však bude potřeba bance prokázat, že manžel má dostatečné příjmy na to, aby hypotéku hradil sám. V opačném případě se totiž také může stát, že banka takové žádosti nevyhoví a oba (nyní již bývalí) manželé budou z hypotéky nadále zavázáni společně.

Zřídka pak nastanou případy, kdy je nemovitost zatížená hypotékou prodána a hypotéka je tedy předčasně splacena. Případný přebytek je následně rozdělen mezi bývalé manžele rovným dílem. Toto řešení připadá v úvahu zejména tam, kde si nemovitost zatíženou hypotékou nechce ponechat ani jeden z manželů.

Mnoho dalších informací na téma SJM a rozvod se dozvíte na našich stránkách rodinavpravu.cz

Autor příspěvku: admin

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *