Všeobecná fakultní nemocnice Praha

Adresa Všeobecná fakultní nemocnice Gynekologicko – porodnická klinika Apolinářská 18 Praha 2 128 51 Kontakty Přednosta: prof. MUDr. Alois Martan, DrSc., tel. 224 967 425, martan.alois@vfn.cz Zástupce přednosty kliniky: prof. MUDr. Zdeněk Hájek, DrSc., tel. 224 967 414, hajek.zdenek@vfn.cz Primář: MUDr. Jaroslav Kudlík, tel. 224 96 7223, jaroslav.kudlik@vfn.cz Vrchní sestra: Hana Rittsteinová, tel. 224 967 […]

Ústav pro péči o matku a dítě

Adresa Ústav pro péči o matku a dítě Gynekologicko – porodnické oddělení Podolské nábřeží 157 Praha -Podolí 147 10 Kontakty Kontakt: tel. 296 511 111 (ústředna) Hlavní sestra: Gabriela Kalousková, e-mail:kalouskova@upmd.cz Primář: MUDr. Jan Kovařík CSc., tel. 296 511 400 Vrchní sestra: Anna Mrázová, tel. 296 511 826 Kurz předporodní přípravy: Olga Mrkvičková (porodní asistentka), tel. […]

I. LF UK a FN Na Bulovce

Adresa I. LF UK a FN Na Bulovce Gynekologicko – porodnická klinika I. LF UK a FN Na Bulovce Budínova 2 Praha 8 180 81 Kontakty Kontakt: tel. 266 081 111 (ústředna), posta@fnb.cz, informace@fnb.cz Přednosta: prof. MUDr. Michael Halaška, DrSc., tel. 266 083 229, halaskam@fnb.cz Primář: MUDr. Daniel Driák, PhD., tel. 286 083 232, driakd@fnb.cz Vedoucí […]

Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou

Adresa Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou Gynekologicko – porodnické oddělení Vídeňská 800 Praha 4- Krč 142 00 Kontakty Kontakt: tel. 261 082 260 (gyn. por. oddělení – porodní sál) Primář: MUDr. Tomáš Peterka, tel. 261 083 255, tomas.peterka@ftn.cz Vrchní sestra: Marta Svobodová, tel. 261 083 149, marta.svobodova@ftn.cz Kurz předporodní přípravy: tel. 261 082 258

Fakultní nemocnice Praha – Motol

Adresa Fakultní nemocnice Praha – Motol Gynekologicko – porodnická klinika UK, 2. LF V Úvalu 84 Praha 5 150 06 Kontakty Kontakt: tel. 224 431 111 (ústředna), reditelstvi@fnmotol.cz Přednosta: Doc. Lukáš Rob, CSc., tel. 224 434 201, Lukas.rob@lfmotol.cuni.cz Primář: MUDr. Tomáš Binder, CSc., tel. 224 438 216, bindert@seznam.cz Vrchní sestra: Bc. Libuše Hoffmanová, tel. 224 […]

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Adresa Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Gynekologicko – porodnické oddělení Šrobárova 50 Praha 10 100 34 Kontakty Kontakt: tel. 267 161 111 (ústředna) , fnkvred@fnkv.cz Přednosta: Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda CSc., tel. 267 163 101, bsvoboda@cesnet.cz Primář: MUDr. Michael Pipka, tel. 267 163 056, pipka@fnkv.cz Vrchní sestra: Šimonová Zdeňka, tel. 267 162 360, simonova@fnkv.cz Kurz předporodní […]

Nemocnice Znojmo, p.o.

Adresa Nemocnice Znojmo, p.o. Gynekologicko – porodnické oddělení MUDr. Jana Janského 11 Znojmo 669 02 Kontakty Kontakt: tel. 515 215 805 (ústředna), info@nemzn.cz, porodnice.zenske@nemzn.cz Přednosta: MUDr. Petr Půček, tel. 515 215 280, primar.zenske@nemzn.cz Vrchní sestra: Miluše Kučerová, tel. 515 215 331, vrchni.zenske@nemzn.cz Kurz předporodní přípravy a těhotenstké cvičení: porodní asistentka Věra Vodičková, tel. 606 223 […]

Nemocnice Vyškov, p.o.

Adresa Nemocnice Vyškov, p.o. Gynekologicko – porodnické oddělení Purkyňova 36 Vyškov 682 01 Kontakty Kontakt: Tel:517315111 ústředna, Email:seidlova@nemvy.cz Primář: MUDr. Josef Eim, tel. 517 315 322, eim@nemvy.cz Vrchní sestra: Jana Zmidlochová, tel. 517 315 340, zmidlochova@nemvy.cz Kurz předporodní přípravy: Soňa Holcmanová, tel. 517 315 333, holcmanova@atlas.cz Těhotenské cvičení: Marika Václavíková, tel. 517 315 333 Plavání: […]

Nemocnice Kyjov

Adresa Nemocnice Kyjov Porodní sál a porodnické oddělení Strážovská 976 Kyjov 697 33 Kontakty Kontakt: tel. 518 601 111, nemkyj@nemkyj.cz Primář: MUDr. Jan Felsinger, tel. 518 601 400, primgyn@nemkyj.cz Staniční sestra: Jana Pekajová, tel. 518 601 410 Kurz předporodní přípravy: Jana Pekajová, tel. 518 601 410, bilickova@seznam.cz Těhotenské cvičení: tel. 518 601 563 (rehabilitační oddělení […]

Nemocnice Ivančice, p.o.

Adresa NemocNemocnice Ivančice, p.o. Gynekologicko – porodnické oddělení Široká 16/401 Ivančice 664 95nice Ivančice, p.o. Kontakty Kontakt: tel. 546 439 411, sekretariat@nspiv.cz Primář: MUDr. Aleš Soukal, tel. 546 439 481, soukal@nspiv.cz Vrchní sestra: Alena Bínová, tel. 546 439 482, binova@nspiv.cz Kurz předporodní přípravy: informace u vrchní sestry Těhotenské cvičení: Zdenka Sobotková, tel. 546 439 583