Orlickoústecká nemocnice a.s

Adresa Orlickoústecká nemocnice a.s. Gynekologicko – porodnické oddělení Čs. armády 1076 Ústí nad Orlicí 562 18 Kontakty Kontakt: tel. 465 710 243 (porodnické oddělení), horká linka kojení tel. 465 710 340 Primář: MUDr. Dionýz Zákal, tel. 465 710 264 Vrchní sestra: Radka Jiřelová, tel. 465 710 337, radka.jirelova@uo.hospital.cz

Svitavská nemocnice, a.s.

Adresa Svitavská nemocnice, a.s. Gynekologicko – porodnické oddělení Kollárova 7 Svitavy 568 02 Kontakty kontakt: 461 569 224 nebo 461 569 338 manažer informačního systému: ing.Petr Vyskočil, tel:461569139, 605227885, email: vyskocil@nemsy.cz primář: MUDr.Petr Zakopal, zakopal@nemsy.cz Vrchní sestra: Alena Škraňková, tel. 461 569 276, Alena.skrankova@seznam.cz Kurz předporodní přípravy: MUDr. Petr Zakopal, tel. 461 569 338 Těhotenské […]

Litomyšlská nemocnice a.s.

Adresa Litomyšlská nemocnice a.s. Gynekologicko – porodnické oddělení J. E. Purkyně 652 Litomyšl 570 14 Kontakty Kontakt: tel. 461 655 111 (ústředna), gyn-por@nemocnice.lit.cz Primář: MUDr. Harald Čadílek, tel. 461 655 230, Harald.Cadilek@nemocnice.lit.cz Vrchní sestra: Ladislava Petrašová, tel. 461 655 231, Ladislava.Petrasova@seznam.cz

Pardubická krajská nemocnice, a.s.

Adresa Pardubická krajská nemocnice, a.s. Porodnicko – gynekologická klinika Kyjevská 44 Pardubice 532 03 Kontakty Kontakt: tel. 466 015 53 (recepce), info@nemocnice-pardubice.cz Přednosta kliniky: Doc. MUDr. Milan Košťál, CSc. Primář: MUDr. MUDr. Michal Tichý, tel. 466 015 501 Vrchní sestra: Zita Hamašová, tel. 466 015 502

Nemocnice Chrudim, a.s.

Adresa Nemocnice Chrudim, a.s. Gynekologicko – porodnické oddělení Václavská 570 Chrudim 537 27 http://www.nemcr.cz/ Kontakty Kontakt: tel. 469 653 111 (ústředna), 469 653 446 (gyn. ambulance), hospital@nemcr.cz Primář: MUDr. František Liška, tel. 469 653 440, liska@nemcr.cz Vrchní sestra: Miluše Součková, tel. 469 653 442, miluse.souckova@nemcr.cz