Když se dítě odmítá učit

Ať už máte doma prvňáčka nebo puberťáka, vypracování domácích úkolů nebo doučování látky se stane denní rutinou pro celou rodinu. Jen málokdy mají rodiče štěstí, že by se jejich potomek hrnul do plnění školních povinností dobrovolně a s nadšením, pro většinu dětí je to naopak nutné zlo a pro rodiče utrpení. 

Co tedy dělat, když se vaše dítě odmítá učit?

Málokteré dítě, zvlášť v nízkém věku, je schopné si zodpovědně plnit své úkoly bez dohledu rodiče. Ti jsou však po příchodu z práce zavaleni dalšími domácími pracemi a do učení s dětmi se jim kvůli únavě zrovna nechce. Nehledě na to, že je pro mě mnohdy učivo natolik složité nebo již zapomenuté, že si s ním sami neví rady, nebo stres při vysvětlování látky vyčerpávající.

Jako ve všem, i v učení existují mezi dětmi diametrální rozdíly. Jedno se učí snadno a stačí mu poslouchat výklad učitele v hodině, jinému nepomůže ani speciální placené doučování.

Proč se dítě nechce učit?

V případě špatného prospěchu se jednoduše spouští kolotoč výčitek, zákazů a trestů. Základem je však určit příčinu veškerého trápení. Má odpor ke škole obecně nebo jde pouze o konkrétní předměty? Učení ho nebaví nebo učivu nerozumí? Nemá rád učitele nebo jeho způsob výuky? Spolužáci se mu posmívají, že je „šprt“?

Jak se vyvíjel prospěch dítěte v minulosti – je odpor ke škole stálý nebo došlo k jeho zhoršení náhle? Nedošlo u Vás v rodině nebo v životě dítěte k něčemu neobvyklému nebo nenadálému, co by ho mohlo zasáhnout?

Násilné nucení do učení, tresty nebo výhružky mnohdy problém nevyřeší, spíš naopak zhorší. Dítě si školu ještě více zprotiví a objevit se můžou i další potíže jako bolesti hlavy nebo břicha. Důležitější je dítěti ujasnit pravý důvod potřeby vzdělání, jeho výhody v budoucím životě, ať už se jedná o vykonávání vysněného povolání nebo materiálního zajištění.

Každý, byť jen drobný úspěch, by měl být také oceněn pochvalou nebo odměnou!

Jak dítě k učení motivovat?

  • Požádejte dítě, aby si zahrálo na učitele, převzalo jeho roli a látku vysvětlilo formou hry.
  • Používejte při učení pomůcky jako kartičky, pexeso, encyklopedie, názorné ukázky, exkurze, pokusy, ..
  • Aplikujte nabyté vědomosti pro použití v reálném životě.
  • Učte se ve vhodnou denní dobu (dítě není hladové, unavené ani ve stresu, nespěchá do kroužku nebo k oblíbenému televiznímu programu a podobně).
  • Stanovte si při učení systém, kdy si dítě osvojí pravidla plnění domácích úkolů a s postupem času vše bude zvládat samostatně jen s občasnou asistencí rodiče.
  • S dítětem se může učit i jiný rodinný příslušník než jen maminka nebo tatínek, popř. placený doučovatel.
  • Nepřeceňujte síly a schopnosti dítěte – některé je nadané na jazyky, jiné na matematiku, respektujte to!

I když to bude mnohdy těžké, neztrácejte nervy a buďte trpěliví! Raději učení přerušte a po chvíli se k němu opět vraťte. V případě přetrvávajících obtíží je vhodné se zamyslet nad návštěvou pedagogicko – psychologické poradny pro vyloučení některé z poruch učení.

Autor příspěvku: Hedy

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *