Porod a jeho průběh

První doba porodní (otevírací)

První doba porodní bývá nazývána otevírací. Je započata pravidelnými děložními kontrakcemi. Interval mezi kontrakcemi se postupně zkracuje. Dochází k otevírání a zkracování děložního hrdla. Postupně dojde k otevření porodních cest.

Rychlost průběhu porodu a otevírání porodních cest je u každé rodičky individuální. Důležitým aspektem je to, zda se jedná o prvorodičku či vícerodičku. U prvorodiček trvá první doba porodní cca 6 až 7 hodin, může ale trvat mnohem déle, například 10 nebo 12 hodin. U vícerodiček je první doba porodní zpravidla kratší, obvykle 3 – 4 hodiny.

Celková doba trvání první doby porodní je také ovlivněna tělesnou a duševní připraveností rodičky.

První doba porodní bývá někdy poměrně dlouhá a pro ženu vyčerpávající. Přítomnost partnera může být výraznou oporou.

Druhá doba porodní (vypuzovací)

Druhou dobu porodní nazýváme vypuzovací z toho důvodu, že dojde k vypuzení plodu z těla matky. Vypuzovací doba trvá obvykle do půl hodiny, někdy až hodinu.

Porodní cesty jsou již otevřené a hlavička sestupuje k zevním rodidlům. Žena cítí intenzivní nucení na tlačení. V průběhu kontrakcí je rodička nabádána k hlubokému nádechu a k aktivními tlačení. Jakmile dojde k porodu hlavičky, dokončení porodu je pak rychlé. Po porodu proběhne ošetření miminka a jestliže je vše v pořádku, je miminko přiloženo k matce.

Třetí doba porodní (porod placenty)

Po porodu nastává třetí doba porodní, ve které dojde k porodu placenty a plodových blan. Většinou jde o záležitost několika minut až maximálně hodiny. Rodička je znovu vyzvána k tlačení, avšak tato část porodu už není ani zdaleka tak nepříjemná, jako ty předešlé.

Následně dojde ke zmapování porodních poranění a k jejich ošetření.

Čtvrtá doba porodní

Někdy se hovoří i o tzv. čtvrté době porodní, což je zhruba dvouhodinový interval, kdy žena zůstává na sále, aby byla sledována porodními asistentkami. Smyslem je předejít některým komplikacím, zejména krvácení.

 

Autor příspěvku: veronika

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *