Jak tlumit porodní bolesti pomocí farmakologických metod

Nebo obstřik pochvy a hráze, pudendální analgezie, paracervikální analgezie a epidurální analgezie.

Mezi analgetika pro injekční podání patří petidin neboli Dolsin. Svými účinky je podobný morfinu a je dnes nejvíce používaným lékem u porodu.
Tramadol neovlivňuje krevní oběh matky.

Smyslem inhalační analgezie je vdechování směsi s kyslíkem. V ČR se téměř nepraktikuje. Možné je také vdechovat bylinné extrakty. Pak hovoříme o tzv. aromaterapii. Bylinné extrakty však můžeme vtírat také do kůže formou olejových roztoků (levandule, hřebíček, šalvěj, jasmín atd.). V tomto případě hovoříme o tzv. fytoterapii.

Nejčastěji používanou metodou v běžné porodnické praxi je obstřik pochvy a hráze. Jde o znecitlivění těchto míst před nástřihem hráze nebo ošetřením porodních poranění.

U pudendální analgezie se podává místní anestetikum ke stydkému nervu. Úleva od bolesti však postihuje pouze hráz a zevní třetinu pochvy. Paracervikální analgezie přeruší vedení bolesti v nervových drahách v oblasti děložního hrdla. Tato metoda se téměř nepoužívá.

Věnujme však pozornost nejčastěji využívané metodě, kterou je epidurální analgezie. Místní anestetikum se podává do oblasti vně obalů míchy. Je nutné podat správnou dávku vhodného lokálního anestetika ve správný čas a na správné místo. Pokud jedno z tohoto selže, může dojít k řadě komplikací. Proto je nutné, aby místí anestetikum zavedl zkušený anesteziolog.  Je to však analgeticky nejúčinnější metoda porodnické analgezie.

Pokud se žena rozhodne využít farmakologických metod pro tlumení porodních bolestí, musí vždy počítat s tím, že kromě svých předností, mají i řadu nedostatků (např. sníženou sebekontrolu, narušení aktivní spolupráce u porodu, oslabení děložních kontrakcí apod.).  Každá žena musí zvážit případná rizika sama a rozhodnout se, zda dá přednost přirozenému porodu bez použití jakýchkoli analgetik před porodem, u kterého dojde k využití metod tlumících porodní bolesti. To vše však za předpokladu, že se jedná o porod bez komplikací. Pokud se tedy jedná o nekomplikovaný porod, měla by mít žena právo volby, jakým způsobem by měl její porod probíhat.

Autor příspěvku: lucied

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *