Co je to ultrazvukové vyšetření?

Ultrazvuky provádějí většinou odborníci v oblasti radiologie, tzv. sonografisté.

První UZ vyšetření (tzv. první screening ultrazvukem) se provádí v 18.-20. týdnu těhotenství. Určí počet plodů, změří jednotlivé části plodu, vypočte jeho stáří a hmotnost, sleduje srdeční činnost plodu, určí množství plodové vody a uložení placenty. Je možné se také objednat na první screening ultrazvukem již mezi 11.-13. týdnem těhotenství, který však není hrazený pojišťovnou. Druhé UZ vyšetření (tzv. druhý screening ultrazvukem) se provádí ve 30.-32. týdnu těhotenství a je zaměřené hlavně na určení polohy plodu, změří jednotlivé části plodu, určí hmotnost plodu a množství plodové vody, pozoruje pohybovou aktivitu plodu a posoudí stav placenty. Na 3-D/4-D ultrazvuk se lze objednat kdykoli. Optimální je však období mezi 22.-26. týdnem těhotenství. Není hrazen pojišťovnou.

Ultrazvukové vyšetření zahrnuje přenos vysokofrekvenčních zvukových vln dělohou. Tyto vlny se odrážejí od dítěte a navrácená echa převádí počítač do obrazu. Tato frekvence je nad hranicí slyšitelnosti pro lidské ucho. Způsoby provedení porodnického UZ dělíme na transabdominální a transvaginální. První se provádí v II. a III. trimestru. Poté, co lékař pomaže vaše bříško gelem, bude pohybovat sondou po děloze, aby vytvořil obraz dítěte. V druhém případě se sonda obalená kondomem (z důvodu sterility) a pokrytá gelem (z důvodu lubrikace a přenosu zvukových vln) vsune do pochvy.

Jaký je rozdíl mezi 2-D, 3-D a 4-D ultrazvukem? Technika konvenčního 2-D UZ  (tzv. dvoudimenzní) je vynikající na měření plodu, určení vícečetného těhotenství, diagnostiku abnormalit, detailní přehled o anatomii plodu, určení polohy placenty a růstu plodu, též změření děložního hrdla. Zobrazení je černobílé.  UZ technika 3-D nám pomáhá vstoupit do prenatálního fetálního světa. Poskytuje realistický obraz povrchových črt dítěte.  Na technice 4-D vidíte pohyby, výrazy a nálady dítěte, jak zívá, pije plodovou vodu, otevírá oči… U konvenčního 2-D UZ potřebují rodiče lékařův komentář, aby porozuměli tomu, co vidí na obrazovce. U techniky 3-D a 4-D již komentář nepotřebují. Je to revoluční objev v prenatální diagnostice.

Ultrazvuk je uklidňujícím a ujišťujícím prožitkem pro rodiče a vyvolává pozitivní vztah k jejich dítěti. Neslouží tedy pouze k vyšetření, zda je dítě v pořádku apod. Časné ultrazvuky v I. trimestru jsou velmi přesné v předpovědi gestačního stáří plodu a nejlepší předpovědí termínu porodu.

Někdy se také hovoří o tzv. ultrazvukových markerech. Jsou to malé odchylky od normální UZ anatomie, které mohou, ale nemusí poukazovat na problém. UZ může zvyšovat stupeň podezření na chromozomální abnormalitu. Jedinou cestou k definitivní diagnóze je však odběr plodové vody, tzv. amniocentéza.

Ve většině nemocnic získáte kopii UZ vyšetření nebo si snímky můžete koupit. Jsou tištěny na termopapír. Aby se vám zachovaly navždy, udělejte si fotokopii nebo si je naskenujte.

Autor příspěvku: lucied

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *