Co je třeba vědět před založením běžného účtu

V současné éře elektronického bankovnictví je již existence běžného nebo osobního účtu u většiny populace téměř samozřejmostí. Poplatky za váš účet mohou narůst, pokud v rámci něj platíte i za balíček určitých služeb. Víte, jaké výhody je třeba mít při zřizování běžného účtu na zřeteli a co byste si k němu mohli ve své bance uplatnit?

V první řadě je dobré vědět, co by vám mohl jako klientovi váš běžný účet kromě svého hlavního účelu poskytovat. V některých bankách vám zřídí běžný účet automaticky bezplatně. Z hlediska možnosti získání bezplatného účtu se podmínky a nastavení jednotlivých tuzemských finančních institucí liší.

Někde je to složitější, jinde vám mohou nabídnout až stoprocentní slevu z poplatku za vedení balíčku služeb či jiné benefity. Samozřejmě za předpokladu, že splníte jisté bankou stanovené podmínky.

Samotné posouzení výhodnosti jednotlivých položek nabízeného balíčku podmínek je velmi individuální záležitostí. Zda to bude účet na celý život, nebo jen na určité období, záleží v konečném důsledku jen na vás. Nicméně k tomu, abyste mohli podmínky jednotlivých bank adekvátně porovnat a vyhodnotit, potřebujete mít dostatek informací.

Hlavní účel běžného účtu

Hlavní funkcí běžného účtu je evidence finančních transakcí mezi bankou a jejím klientem. Primárně slouží k provádění hotovostního a bezhotovostního platebního styku, především k zadávání převodních příkazů k platbám a k příjmu plateb.

Čerpání prostředků se nejčastěji realizuje výběrem hotovosti z bankomatu či z pokladny bankovní pobočky, platbou kartou při nákupu, jakož i bezhotovostním převodem na jiný účet. Běžný účet má však i skryté funkce. Obvykle se k němu mohou vázat i další služby, jako je to v případě elektronického bankovnictví.

Pokud máte v určité bance zřízen běžný účet, výhodněji v ní získáte i ostatní bankovní produkty. Samozřejmostí při založení osobního účtu bývá i automatické vydání platební karty příslušnou bankou. Přestože třeba dávat pozor při jejich využívání, je to velkým plusem.

Jak již bylo řečeno, některé banky si za vedení a správu běžného účtu účtují určitý měsíční poplatek, jiné nabízejí klientům běžný účet bez poplatků. Tyto poplatky obvykle nezahrnují žádné další doplňkové služby či produkty.

Účelem běžného účtu je v první řadě realizace platebního styku a běžných transakcí s platebními prostředky. V dnešní době existuje řada forem provádění plateb, nejčastěji prostřednictvím platebních karet na POS terminálechv obchodech.

V případě vzniku určité rezervy na běžném účtu může klient využít možnost úročení těchto prostředků a naopak pro případ nedostatku finančních prostředků na účtu i možnost využití debetního úvěru do určitého stanoveného limitu.

Hlavní výhody běžného účtu

K hlavním výhodám běžného účtu patří především vysoká bezpečnost uložení vašich finančních prostředků s možností okamžité dostupnosti k nim. Za další benefity můžeme v tomto případě považovat i možnost využívat další služby včetně platebních karet nebo už zmíněné povolené přečerpání účtu. Současně je možné i vedení účtu v cizí měně.

Pokud vám na osobním účtu vzniká větší finanční rezerva, určitě se vám vyplatí zřídit si k němu spořící účet. Své peníze tak můžete mít po převodu kdykoliv k dispozici. Velmi praktické je využívání bezkontaktní platební karty při běžných nákupech spotřebního zboží. V tomto případě vám za příchozí platby v určité měsíční výši banky neúčtují poplatky za vedení účtu.

Součástí internetového bankovnictví je velmi praktické zasílání SMS zpráv o jakýchkoliv obratech na účtu či možnost správy účtu pomocí dostupných aplikací na mobilních zařízeních. Účet můžete spravovat také pomocí aplikace na Android. Ke zřízenému účtu máte navíc výhodnější sazby hypotéky a spořícího účtu.

Doplňkové služby k běžnému účtu

Je třeba si tedy uvědomit, že běžný účet představuje základní bankovní produkt a v rámci něho jsou doplňkové služby obvykle zpoplatněny dle aktuálního ceníku příslušné banky.

Doplňkové služby k běžnému účtu nabízejí banky ve formě zpoplatněného balíčku k běžnému účtu, za jehož využívání hradí klient měsíční poplatek, obdobně jako je tomu v případě poplatku za vedení osobního účtu.

Za využívání balíčku služeb k osobnímu účtu si banky účtují měsíční poplatek, v němž jsou zahrnuty i určité vybrané produkty a služby, které může klient využívat bezplatně. Ty produkty a služby, které jsou nad rámec předplacených, jsou zpoplatněny podle ceníku příslušné banky.

V současnosti je velmi praktickým způsobem využívání služeb běžného účtu internetbanking, jehož prostřednictvím mohou klienti realizovat běžné bankovní operace přes internet. Uvedenou službu může klient využívat až na základě uzavření smlouvy s příslušnou bankou a po získání přístupových hesel.

Běžné účty v různých bankách mají různé úrokové sazby. Obecně platí, že běžný účet s vyšší sazbou je výhodnější, ale musíte počítat i s vyšším poplatkem za takový účet.

Výhody běžného účtu i při hypotéce

Pro každého klienta banky je nejvýhodnější a nejlepší takový běžný účet, který zahrnuje všechny jím využívané služby za co nejnižší poplatek. Z tohoto důvodu je důležité při jeho výběru a zřízení sledovat své individuální potřeby, které chcete zohlednit.

Za hlavní kritéria se v tomto případě považuje očekávaný objem transakcí, potřeba doplňkových služeb, jakož i způsob komunikace s bankou. S ohledem na tyto potřeby a nejčastěji využívané služby již banky vytvářejí speciální běžné účty určené pro určité skupiny lidí, například účty pro mladé či účty pro seniory.

V dnešní době je již běžnou realitou, že skoro každá banka, která vám poskytne hypoteční úvěr, vám umí v případě zřízení běžného účtu nabídnout i lepší úrokovou sazbu. V praxi to znamená asi to, že pokud budete mít zřízený účet v bance, která vám poskytne hypotéku, můžete ve srovnání s klientem, který si svůj úvěr splácel z jiné banky, získat po ukončení doby fixace lepší úrokovou sazbu. V konečném důsledku je však rozhodnutí o zřízení účtu v té které bance jen na vás. Proto je třeba si před jeho založením zvážit a stanovit své individuální potřeby a očekávání.

Následně je třeba porovnávat nabídky běžných účtů u jednotlivých bank a vybrat si to, co vám nejlépe vyhovuje. V případě, že již máte zřízen běžný účet a nejste spokojeni, ať už s výškou poplatků, nebo s kvalitou poskytovaných služeb, zkuste se poohlédnout po jiné bance.

Autor příspěvku: Hedy