Dům dětí a mládeže

Většina rodičů chce mít přehled o tom, jak jejich děti tráví volný čas. Současná doba klade poměrně vysoké nároky jak na rodiče, tak i na děti. Rodiče tráví většinu svého času v práci, aby byli schopni zabezpečit ekonomické potřeby rodiny. Nemohou proto úplně důsledně kontrolovat volný čas svých potomků. Možnost o tom, jak mít přehled o volném čase dětí, jim dává Dům dětí a mládeže.

Dům dětí a mládeže je středisko nabízející volnočasové aktivity dětem. Jeho historie je poměrně rozsáhlá. Začíná vznikat již od druhé poloviny 19. století. Zaměřuje se především na volnočasové aktivity a nepedagogické vzdělávání dětí a mládeže. Dům dětí a mládeže se svou činností zaměřuje i na děti ze sociálně slabších skupin.

Během druhé světové války a po ní, byla činnost Domu dětí a mládeže omezena. Zlom nastává až v roce 1950. Tehdy začíná doslova boom. Úplně první Dům dětí a mládeže vznikl v roce 1950 v Karlíně. Za předchůdce můžeme považovat státem organizovaný spolek Pionýr.

Dům dětí a mládeže vzniká v různých městech České republiky, a trvá až do dnešních dnů. Zřizují jej většinou městské úřady či magistráty měst. Činnost je zakotvená i legislativně a to právě v oblasti zájmového vzdělávání. Tím je zaručená naprostá ochrana dětí při trávení volného času.

Zájmové vzdělávání v Domě dětí a mládeže není založeno na osvojování co největšího objemu fakt. Naopak zájmové vzdělávání je založeno na získávání klíčových kompetencí. Jedná se o získání: vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot. Tyto jsou nezbytné pro osobní rozvoj a uplatnění ve společnosti.

Dům dětí a mládeže považuje za své poslání motivaci k smysluplnému trávení volného času. Děti dostávají možnost kvalitně a účelně strávit volný čas. Svůj volný čas využijí k poznání sebe sama přes různé zájmové aktivity. Dětem se dostane pomoci i při hledání profesního uplatnění. Výhodou je, že mají možnost navázat nové kontakty.

Autor příspěvku: Hedy

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *