Jak vypočítat uhlíkovou stopu vaší společnosti

Je vaše společnost připravena přijmout opatření v oblasti klimatu a usilovat o uhlíkovou neutralitu? Než se vrhnete přímo na snižování a kompenzaci svých uhlíkových emisí, měli byste udělat ten správný první krok. Abyste mohli dekarbonizovat svou společnost, musíte nejprve pochopit, kolik uhlíku vypouštíte. Jinými slovy, prvním krokem na vaší cestě k uhlíkové neutralitě by měl být výpočet uhlíkové stopy společnosti.

Jaké druhy emisí byste měli zahrnout při měření své uhlíkové stopy?

Podniky vypouštějí oxid uhličitý a další skleníkové plyny mnoha způsoby, od energie spotřebované v budovách až po přepravu zásob a produktů. Když sečtete všechny emise, které vaše společnost generuje, vyjde vám tzv. celková uhlíková stopa společnosti.

Při měření uhlíkové stopy vaší společnosti byste měli zvážit následující tři kategorie emisí:

• Kategorie 1: přímé emise ze spalování paliva v zařízeních vlastněných společností, jako jsou pece, kotle, vozidla atd. Zahrnují se sem také emise chladicími a klimatizačními systémy.

• Kategorie 2: nepřímé emise z elektřiny, kterou vaše společnost nakupuje od poskytovatele služeb.

• Kategorie 3: všechny ostatní nepřímé emise, které souvisejí s aktivitami vaší společnosti. Tyto emise jsou produkovány aktivy, která nejsou ve vlastnictví vaší společnosti. To zahrnuje emise generované v celém dodavatelském řetězci, stejně jako cestování zaměstnanců a likvidaci odpadu.

Specifické zdroje emisí se mohou u jednotlivých společností drasticky lišit. Níže jsou uvedeny některé příklady toho, jak mohou emise kategorie 1, 2 a 3 vypadat u různých typů společností.

Příklad 1: Cestovní agentura

Kategorie 1- firmou vlastněné vozy, firemní kotle

Kategorie 2 – nakupovaná elektřina

Kategorie 3 – doprava nakupovaná od třetích stran, ubytování, nákupy, jídlo, kancelářské potřeby, dojíždění zaměstnanců do práce, odpady.

Příklad 2: Hotel

Kategorie 1- firmou vlastněné vozy, firemní kotle, generátory, chlazení

Kategorie 2 – nakupovaná elektřina

Kategorie 3 – nábytek a vybavení, provozní materiál, jídlo a nápoje, externí prádelna, dojíždění zaměstnanců do práce a odpady.

Uhlíková stopa firmy obvykle zachycuje emise, které společnost vyprodukuje na roční bázi. Alternativně mohou společnosti chtít vypočítat uhlíkovou stopu konkrétního produktu, služby nebo události. Cestovní kancelář může například vypočítat uhlíkovou stopu pro každý ze svých itinerářů cesty, zatímco hotel může vypočítat uhlíkovou stopu za noc hosta.

Někdy může být obtížné nebo prakticky nemožné vypočítat uhlíkovou stopu každé jednotlivé činnosti ve vašem dodavatelském řetězci. Nebojte se, že nebudete 100% přesní a kompletní. Nejdůležitější je zohlednit největší zdroje emisí pro vaši firmu a ty, nad kterými máte větší kontrolu.

Jak dále postupovat po výpočtu uhlíkové stopy?

Jakmile vypočítáte uhlíkovou stopu firmy, je dalším krokem analyzovat výsledky a podniknout nápravné kroky. Výsledky své uhlíkové stopy můžete použít k určení hlavních oblastí způsobující emise a identifikaci příležitostí k jejich snížení. Pokud je například vaším hlavním zdrojem emisí osvětlení, měli byste přemýšlet o instalaci LED žárovek nebo automatických ovladačů osvětlení. Nebo pokud vnitrostátní lety tvoří velkou část emisí vašich zájezdů, zvažte jejich nahrazení jízdou vlakem nebo autobusem.

Výpočet vaší uhlíkové stopy by samozřejmě neměl být jen jednorázový úkol. Vaše společnost by měla svoji uhlíkovou stopu počítat pravidelně a pokusit se i o dosažení uhlíkové neutrality. Díky tomu budete moci vidět, jak se vaše uhlíková stopa mění a jak jste ve svých iniciativách na její snížení úspěšní. Dekarbonizace pak můžete zahrnout do komplexnější strategie udržitelnosti. V rámci ní můžete rozpracovat a specifikovat jak témata z oblasti životního prostředí, tak i další společenská témata vycházející například z rámce Spojených národů formulovaného skrze 17 cílů udržitelného rozvoje (tzv. SDGs).

Zajímá-li vás výpočet uhlíkové stopy a strategie jejího snižování, kontaktujte nás. Poradenská firma Sustainables s vámi tuto problematiku ráda prodiskutuje a případně připraví návrh projektu ať už v oblasti měření uhlíkové stopy, či strategií udržitelnosti.

Fotografie k textu

Autor příspěvku: admin

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *