Porod doma: Domácí porody nebo porodnice?

Porodnice má veškerý personál a technické vybavení potřebné k péči o matku a dítě. Nemocnice nám však nikdy nemůže nahradit komfort a klid domácího prostředí a v neposlední řadě i nepřerušené pouto mezi matkou a dítětem. V poslední době se domácí porody staly předmětem bouřlivých diskuzí v souvislosti s nedávnými úmrtími několika novorozenců. Odpůrci domácích porodů poukazují na zbytečný hazard a sobeckost ze strany matek. I lékaři se většinou kloní k porodům v porodnici, neboť i zpočátku bezproblémový porod se může kdykoli zkomplikovat a pak jde především o čas. Při nenadálých situacích není u domácího porodu možné zastavit rozsáhlé krvácení ani provést císařský řez.

Při porodu doma se v největším nebezpečí ocitá právě dítě. Pokud se dítě během porodu začne dusit nebo se narodí přidušené, opět zde rozhoduje rychlost, kdy je potřeba zásah ze strany erudovaného dětského lékaře, který provede oživování. Dítě je nutné přepravit na vysoce specializované oddělení péče o novorozence. Podobné nenadálé situace mohou nastat u porodu kdykoli. Proto jsou lékaři k domácím porodům málo nakloněni. Riziko pro matku je nižší než pro dítě. Může u ní dojít např. k masivnímu krvácení po porodu placenty. Pak jde doslova o vteřiny. Komplikace, které mohou u porodu kdykoli nastat, nelze tedy předpovídat ani v porodnickém zařízení, natož v domácím prostředí. Doma nikdy nebudete mít po ruce porodníka, anesteziologa, dětského lékaře, chirurga. U domácích porodů pomáhají porodní asistentky, které však již výše zmíněným komplikacím nemohou předejít.

Je pravda, že fyziologicky lze odrodit kdekoli, ale jakmile se objeví komplikace, je potřeba mít po ruce zázemí v podobě operačního sálu a týmu odborníků. Ve vyspělých zemích porodí doma několik tisíc žen. I když z 90% nedojde k žádným komplikacím, v 10% nastávají potíže. Výjimkou je Nizozemí, kde rodí v domácím prostředí až 38% žen. Zde je však dokonale vypracován speciální systém porodnické péče. Jsou k dispozici sanitní vozy vybavené pro resuscitaci a zajistí do 10 minut dojezd do nejbližší porodnice.

Porod je z hlediska vývoje dítěte významným okamžikem. Ale každá matka má právo se rozhodnout, kde a jakým způsobem chce na svět přivést své dítě. Rodit tedy doma nebo v porodnici? Rozumný by byl kompromis. Rodit v porodnickém zařízení, které by nám zajistilo pohodlí a komfort podobný domovu. A pokud nedochází v průběhu porodu ke komplikacím, měl by být lékař a asistentka pouhým pozorovatelem a pomáhat citlivě. Bez příkazů, bez rutinních zákroků. Položme si tedy otázku: Stojí za to riskovat život a zdraví své a svého dítěte?

Autor příspěvku: lucied

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *